Metsurin työt


Kaikki metsänhoitotyöt:

  • Istutus
  • Taimikon hoito
  • Ennakkoraivaukset
  • Harvennushakkuut
  • Maisemahakkuut
  • Myrskytuhojen korjuu
  • Puun lähikuljetus