Metsänhoitotyöt

Kuva-albumi / Metsänhoitotyöt
Istutus työmaa
Istutus työmaa
Taimikonhoito tehty
Taimikonhoito tehty
Maisemahakkuu
Maisemahakkuu
Puun ajoa
Puun ajoa
Avohakkuu
Avohakkuu
Ennakkoraivaus tehty
Ennakkoraivaus tehty
Iso tervaleppä
Iso tervaleppä
Puunkaato
Puunkaato
Harvennettu koivikko
Harvennettu koivikko
Hirsipuiden tekoa
Hirsipuiden tekoa
Hirsipuiden tekoa
Hirsipuiden tekoa